Business Intelligence

Power BI

*dit dashboard is interactief, dus probeer deze vooral even uit. 

Krijg inzicht in uw organisatie!

Door het gebruik van Business Intelligence van IT Factor krijgt u real-time inzichten in uw data van verschillende gegevensbronnen. Zo krijgt u inzicht in de declarabele uren, dossier doorlooptijd, aantal actieve dossiers, etc.

De eerste stap voor het analyseren van data is het connecten met verschillende databases. De belangrijkste drie zijn het praktijkmanagementsysteem, de financiële administratie en het CRM. Dit doen wij door middel van API's. Als er geen API beschikbaar is, kan een data-export ook uitkomst bieden.  

Zodra de data is ingeladen in Power BI, wordt deze data gemodelleerd. Deze stap zorgt ervoor dat de data de juiste inzichten geeft en gefilterd kan worden. 

Zodra het datamodel ready voor gebruik is, kan er worden gestart met het bouwen van de eerste visualisaties. Wij bij IT Factor hebben een duidelijk beeld van de visualisaties die daadwerkelijk waarde toevoegen voor het bestuur. 

Zodra de visualisaties gemaakt zijn, kunnen er additionele analyses worden gemaakt zoals; wat is de belangrijkste omzetdrijver, wat is een goed uurtarief om aan te houden en wat voor soort diensten zouden we extra moeten aanbieden of juist outsourcen. 

Ten slotte dienen alle dashboards, rapporten en analyses natuurlijk gemanaged te worden. Door het gebruik van Microsoft Power BI is het management relatief eenvoudig omdat er wordt gewerkt met de bestaande Microsoft accounts en Microsoft 365 groepen. Heeft u al een groep met daarin bijvoorbeeld het management, dan hoef je enkel deze groep toegang te geven tot een rapport of dashboard. 

Voordelen van een dashboard op Power BI

Real-time inzicht​

BI genereert real-time inzichten van meerdere databronnen in één overzicht

Identificeren van trends

BI Identificeert mogelijke trends door analyses en slimme interactieve visuals.

Datakwaliteit

BI zorgt voor inzicht in uw datakwaliteit. Dit is bovendien vaak een trigger om meer data te verzamelen.

Data analyse

BI maakt data-analyse mogelijk. Door middel van data-analyse kunnen voorspellingen worden gemaakt waarop strategieën kunnen worden ontwikkeld.

Stuurinformatie

BI zorgt voor een goede sturing binnen de organisatie door sneller te anticiperen op veranderingen.

Maar... waar staat deze data opgeslagen?

Dataveiligheid is een cruciaal onderwerp voor kantoren/bedrijven die werkzaam zijn in de juridische sector. Vooral de dossiergegevens staan hierbij centraal. De dossiergegevens zoals de geschreven uren, gefactureerde omzet en openstaande posten nemen wij mee in het dashboard. De documenten uit het dossier nemen wij niet mee in het dashboard, deze blijven lekker in het documentmanagementsysteem staan. 

Het programma waarmee wij werken, Power BI, is onderdeel van de Microsoft suite. Daarom draait de data in het dashboard op dezelfde plek/server als de SharePoint en Teams omgeving. Dit is in de meeste gevallen in het datacenter in Middenmeer, Nederland. Daarnaast heb je nog de optie om Power BI alleen lokaal op te slaan. Via die route kan je niet je rapport met anderen online delen, maar kan je wel verzekeren dat de data niet bij Microsoft staat.  

datacenter Microsoft

Wilt u ook datagedreven besturen?

Kom dan in contact zodat we kunnen bepalen wat we voor uw organisatie kunnen betekenen. Mail naar remco.visser@itfactor.nl of klik hieronder. 👇